پست الکترونیکی

jennifer.pang@drillstar.cn

تلفن

+86 138 6920 6100

فکس

+86 534 2753 560

میله های کاربید با سوراخ های دو مارپیچ

+86 138 6920 6100 jennifer.pang.china jennifer.pang@drillstar.cn 2960757986