پست الکترونیکی

jennifer.pang@drillstar.cn

تلفن

+86 138 6920 6100

فکس

+86 534 2753 560

کاردی راد با سوراخ های سه گانه هلیکس

└─ کاردی راد با سوراخ های سه گانه مارپیچ

توضیحات محصول

مورد شماره.مشخصاتOD (میلی متر)طول (میلی متر)پیچ (میلی متر)شناسه (میلی متر)
D3U30-0630-330mmΦ6.3 × 330 میلی متر6.333032.650.5
D3U30-0 8 30-330mm Φ8.3 30 330 میلی متر8.333043.530.7
D3U30-1030-330mmΦ10.3 × 330 میلی متر10.333054.410.85
D3U30-1230-330mmΦ12.3 × 330 میلی متر12.333065.31.1
D3U30-1430-330mmΦ14.3 × 330 میلی متر14.333076.181.4
D3U30-1630-330mmΦ16.3 × 330 میلی متر16.333087.061.6
D3U30-1830-330mmΦ18.3 30 330 میلی متر18.333097.951.7
D3U30-2030-330mmΦ20.3 × 330 میلی متر20.3330108.831.9


+86 138 6920 6100 jennifer.pang.china jennifer.pang@drillstar.cn 2960757986