پست الکترونیکی

jennifer.pang@drillstar.cn

تلفن

+86 138 6920 6100

فکس

+86 534 2753 560

کاربید جای خالی ها را وارد کنید

کاربید جای خالی ها را وارد کنید

مزایای تیغه های کاربید: تیغه های غیر استاندارد سفارشی ، در ساخت تیغه های برش هسته ای خوب ، و همچنین می توانند تیغه ها را به محدوده تحمل بکشند که به طور دقیق توسط نقاشی های مشتری در یک زمان کنترل می شوند ، به طوری که می توان تیغه ها را مستقیماً استفاده کرد کمی آسیاب تیغه.


+86 138 6920 6100 jennifer.pang.china jennifer.pang@drillstar.cn 2960757986